Hexa – Chuyên Táo

3 Bước Thực hiện Trade-in lên đời máy

BẢNG GIÁ THU MÁY CŨ
Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Hexa Apple Store.
Dòng máy
Giá thu cũ ước tính(*)
iPhone 12 Pro Max 512GB
Giá thu đến 27.064.800 ₫
iPhone 12 Pro 512GB
Giá thu đến 25.192.800 ₫
iPhone 12 Pro Max 256GB
Giá thu đến 23.176.800 ₫
iPhone 12 Pro 256GB
Giá thu đến 21.304.800 ₫
iPhone 12 Pro Max 128GB
Giá thu đến 21.160.800 ₫
iPhone 11 Pro Max 512GB
Giá thu đến 20.151.000 ₫
iPhone 11 Pro Max 256GB
Giá thu đến 19.431.000 ₫
iPhone 12 Pro 128GB
Giá thu đến 19.360.800 ₫
iPhone 11 Pro 512GB
Giá thu đến 18.351.000 ₫
iPhone 12 256GB
Giá thu đến 17.560.800 ₫
iPhone 11 Pro Max 64GB
Giá thu đến 17.451.000 ₫
iPhone 11Pro 256GB
Giá thu đến 16.191.000 ₫
iPhone 12 128GB
Giá thu đến 15.832.800 ₫
iPhone 11 256GB
Giá thu đến 15.111.000 ₫
iPhone 11 Pro 64GB
Giá thu đến 14.751.000 ₫
iPhone 12 64GB
Giá thu đến 14.680.800 ₫
iPhone 12 Mini 256GB
Giá thu đến 14.680.800 ₫
iPhone 11 128GB
Giá thu đến 13.671.000 ₫
iPhone Xs Max 512GB
Giá thu đến 13.131.000 ₫
iPhone 12 Mini 128GB
Giá thu đến 12.952.800 ₫
iPhone 11 64GB
Giá thu đến 12.591.000 ₫
iPhone Xs Max 256GB
Giá thu đến 12.411.000 ₫
iPhone 12 Mini 64GB
Giá thu đến 11.800.800 ₫
iPhone Xs 256GB
Giá thu đến 10.791.000 ₫
iPhone Xs Max 64GB
Giá thu đến 10.791.000 ₫
iPhone Xs 512GB
Giá thu đến 10.431.000 ₫
iPhone Xr 128GB
Giá thu đến 10.251.000 ₫
iPhone Xs 64GB
Giá thu đến 9.711.000 ₫
iPhone Xr 256GB
Giá thu đến 8.451.000 ₫
iPhone SE 2020 128GB
Giá thu đến 8.451.000 ₫
iPhone X 256GB
Giá thu đến 8.271.000 ₫
iPhone Xr 64GB
Giá thu đến 7.911.000 ₫
iPhone SE 2020 64GB
Giá thu đến 7.731.000 ₫
iPhone X 64GB
Giá thu đến 7.461.000 ₫
iPhone 8 Plus 64GB
Giá thu đến 7.011.000 ₫
iPhone 7 Plus 256GB
Giá thu đến 6.291.000 ₫
iPhone 7 Plus 128GB
Giá thu đến 5.931.000 ₫
iPhone 7 Plus 32GB
Giá thu đến 5.211.000 ₫
iPhone 8 64GB
Giá thu đến 4.491.000 ₫
iPhone 6s plus 128GB
Giá thu đến 4.312.000 ₫
iPhone 6S plus 64GB
Giá thu đến 3.912.000 ₫
iPhone 7 256GB
Giá thu đến 3.832.000 ₫
iPhone 7 128GB
Giá thu đến 3.672.000 ₫
iPhone 6s Plus 32GB
Giá thu đến 3.592.000 ₫
iPhone 6 Plus 128GB
Giá thu đến 3.192.000 ₫
iPhone 6S 128GB
Giá thu đến 3.112.000 ₫
iPhone 6S plus 16GB
Giá thu đến 3.032.000 ₫
iPhone 7 32GB
Giá thu đến 2.872.000 ₫
iPhone 6s 64GB
Giá thu đến 2.872.000 ₫
iPhone 6 Plus 64GB
Giá thu đến 2.872.000 ₫
iPhone 6s 32GB
Giá thu đến 2.712.000 ₫
iPhone 6 Plus 16GB
Giá thu đến 2.392.000 ₫
iPhone 6S 16GB
Giá thu đến 2.232.000 ₫
iPhone 6 128GB
Giá thu đến 2.232.000 ₫
iPhone 6 64GB
Giá thu đến 2.152.000 ₫
iPhone 6 32GB
Giá thu đến 2.072.000 ₫
iPhone 6 16GB
Giá thu đến 1.992.000 ₫


(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial