Hexa – Chuyên Táo

iPhone 12 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A

128Gb Grey LL  : 28.579.000 VND
128Gb Silver LL   : 28.679.000 VND
128Gb Gold LL    : 28.679.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 28.279.000 VND

256Gb Grey LL : 29.979.000 VND
256Gb Silver LL  : 29.779.000 VND
256Gb Gold LL   : 30.279.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 30.279.000 VND

512Gb Grey LL : 34.479.000 VND
512Gb Silver LL  : 34.879.000 VND
512Gb Gold LL   : 34.679.000 VND
512Gb Pacific Blue LL : 34.779.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Pro 
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A
128Gb Gray LL : 25.279.000 VND
128Gb Siver LL    : 25.979.000 VND
128Gb Gold LL    : 26.679.000 VND
128Gb Pacific Blue  LL : 25.779.000 VND

256Gb Gray LL : 27.579.000 VND
256Gb Siver LL    : 27.579.000 VND
256Gb Gold LL    : 27.879.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 27.579.000 VND

512Gb Gray LL     : 31.079.000 VND
512Gb Siver LL    : 31.379.000 VND
512Gb Gold LL     : 31.879.000 VND
512Gb Pacific Blue LL: 31.279.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12
(Space Gray, Silver, Red, Green,
Pacific Blue)
Phiên bản LL/A

64Gb Gray LL  : 20.279.000 VND
64Gb Silver LL   : 20.579.000 VND
64Gb Red LL    : 20.479.000 VND
64Gb Mint LL    : 20.879.000 VND
64Gb Pacific Blue LL: 20.679.000 VND

128Gb Gray LL : 22.179.000 VND
128Gb Silver LL  : 22.279.000 VND
128Gb Red LL   : 22.079.000VND
128Gb Mint LL   : 22.779.000 VND
128Gb Pacific Blue LL   : 22.179.000 VND

256Gb Grey LL: 23.679.000 VND
256Gb Silver LL: 24.079.000 VND
256Gb Red LL: 23.679.000 VND
256Gb Mint LL: 24.279.000 VND
256Gb Pacific Blue LL: 23.879.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Mini
(Space Gray, Silver, Red, Mint, Pacific Blue)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Gray LL : 17.879.000 VND
64Gb Silver LL : 18.079.000 VND
64Gb Red LL : 17.579.000 VND
64Gb Mint LL : 18.079.000 VND
64Gb Pacific Blue LL : 17.979.000 VND

128Gb Gray LL : 19.679.000 VND
128Gb Silver LL : 19.879.000 VND
128Gb Red LL : 19.579.000 VND
128Gb Mint LL : 19.879.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 19.879.000 VND

256Gb Gray LL  : 22.079.000 VND
256Gb Silver LL : 22.479.000 VND
256Gb Red LL : 22.079.000 VND
256Gb Mint LL : 22.879.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 22.479.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL  : 22.279.000 VND
64Gb Silver LL   : 22.279.000 VND
64Gb Grey LL    : 21.879.000 VND
64Gb Gold LL    : 22.779.000 VND

256Gb Green LL : 25.179.000 VND
256Gb Silver LL  : 25.079.000 VND
256Gb Grey LL   : 24.079.000 VND
256Gb Gold LL   : 25.279.000 VND

512Gb Green LL : Liên hệ
512Gb Silver LL  : Liên hệ
512Gb Grey LL   : Liên hệ
512Gb Gold LL   : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL : 26.779.000 VND
64Gb Gold LL    : 26.779.000 VND
64Gb Gray LL    : 26.079.000 VND
64Gb Siver LL    : 26.279.000 VND

256Gb Green LL : 28.579.000 VND
256Gb Gold LL    : 28.579.000 VND
256Gb Gray LL    : 27.879.000 VND
256Gb Silver LL   : 30.000.000 VND

512Gb Green LL  : Liên hệ
512Gb Gold LL     : Liên hệ
512Gb Gray LL     : Liên hệ
512Gb Silver LL    : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 – 2020
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Red LL       : 15.879.000 VND
 64Gb Yellow LL    : 16.079.000 VND
 64Gb Black LL      : 16.179.000 VND
 64Gb Purple LL    : 15.879.000 VND
 64Gb Mint LL        : 16.079.000 VND 
64Gb White LL   : 16.179.000 VND


128Gb Red LL      : 17.179.000 VND
128Gb Black LL    : 17.179.000 VND
128Gb Yellow LL  : 17.179.000 VND
128Gb Purple LL  : 17.179.000 VND
128Gb White LL   : 17.279.000 VND
128Gb Mint LL      : 17.179.000 VND

*** Phiên bản 256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone XS Max 
(Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 17.600.000 VND
64Gb Silver LL  : 17.900.000 VND 
64Gb Gold LL   : 18.000.000 VND

256Gb Black LL : 20.500.000 VND
256Gb Silver LL : 20.800.000 VND
256Gb Gold LL  : 21.000.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone XS 
(
Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 15.300.000 VND
64Gb Silver LL  : 16.100.000 VND
64Gb Gold LL   : 16.300.000 VND

256Gb Black LL  : 18.600.000 VND
256Gb Silver LL : 18.800.000 VND
256Gb Gold LL  : 19.000.000 VND

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone SE 2020 
(
Space Gray, Silver, Red
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 10.000.000 VND
64Gb Silver LL  : 10.000.000 VND
64Gb Red LL   : 10.300.000 VND

128Gb Black LL  : 11.000.000 VND
128Gb Silver LL : 11.000.000 VND
128Gb Red LL  : 11.300.000 VND

256Gb Black LL  : 14.000.000 VND
256Gb Silver LL : 14.200.000 VND
256Gb Red LL  : 14.300.000 VND

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial