Hexa – Chuyên Táo

iPhone 12 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A

128Gb Gray LL  : 27.879.000 VND
128Gb Silver LL   : 27.979.000 VND
128Gb Gold LL    : 28.179.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 28.079.000 VND

256Gb Gray LL : 29.579.000 VND
256Gb Silver LL  : 29.679.000 VND
256Gb Gold LL   : 29.779.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 29.779.000 VND

512Gb Gray LL : 33.579.000 VND
512Gb Silver LL  : 33.779.000 VND
512Gb Gold LL   : 33.979.000 VND
512Gb Pacific Blue LL : 33.979.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Pro 
(Space Gray, Silver, Gold,  Pacific Blue) 
Phiên bản LL/A
128Gb Gray LL : 25.779.000 VND
128Gb Siver LL    : 25.579.000 VND
128Gb Gold LL    : 26.079.000 VND
128Gb Pacific Blue  LL : 26.079.000 VND

256Gb Gray LL : 27.479.000 VND
256Gb Siver LL    : 27.479.000 VND
256Gb Gold LL    : 27.379.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 27.679.000 VND

512Gb Gray LL     : 30.979.000 VND
512Gb Siver LL    : 31.679.000 VND
512Gb Gold LL     : 31.579.000 VND
512Gb Pacific Blue LL: 31.179.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12
(Space Gray, Silver, Red, Green,
Pacific Blue)
Phiên bản LL/A

64Gb Gray LL  : 19.879.000 VND
64Gb Silver LL   : 19.979.000 VND
64Gb Red LL    : 19.579.000 VND
64Gb Purple LL    : 19.679.000 VND
64Gb Mint LL    : 19.979.000 VND
64Gb Pacific Blue LL: 19.979.000 VND

128Gb Gray LL : 21.579.000 VND
128Gb Silver LL  : 21.679.000 VND
128Gb Red LL   : 21.179.000VND
128Gb Purple LL    : 21.579.000 VND
128Gb Mint LL   : 21.679.000 VND
128Gb Pacific Blue LL   : 21.579.000 VND

256Gb Grey LL: 23.379.000 VND
256Gb Silver LL: 23.879.000 VND
256Gb Red LL: 23.179.000 VND
256 Gb Purple LL: 24.479.000 VND
256Gb Mint LL: 23.979.000 VND
256Gb Pacific Blue LL: 23.779.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 12 Mini
(Space Gray, Silver, Red, Mint, Pacific Blue)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Gray LL : 16.879.000 VND
64Gb Silver LL : 17.179.000 VND
64Gb Red LL : 16.679.000 VND
64Gb Purple LL : 17.379.000 VND
64Gb Mint LL : 17.379.000 VND
64Gb Pacific Blue LL : 17.179.000 VND

128Gb Gray LL : 18.279.000 VND
128Gb Silver LL : 18.479.000 VND
128Gb Red LL : 18.179.000 VND
128Gb Purple LL : 18.279.000 VND
128Gb Mint LL : 18.479.000 VND
128Gb Pacific Blue LL : 18.479.000 VND

256Gb Gray LL  : 20.179.000 VND
256Gb Silver LL : 20.579.000 VND
256Gb Red LL : 20.179.000 VND
256Gb Purple LL : 21.179.000 VND
256Gb Mint LL : 20.479.000 VND
256Gb Pacific Blue LL : 20.579.000 VND

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL  : 19.179.000 VND
64Gb Silver LL   : 19.179.000 VND
64Gb Grey LL    : 19.079.000 VND
64Gb Gold LL    : 19.579.000 VND

256Gb Green LL : 23.079.000 VND
256Gb Silver LL  : 22.979.000 VND
256Gb Grey LL   : 22.179.000 VND
256Gb Gold LL   : 23.179.000 VND

512Gb Green LL : Liên hệ
512Gb Silver LL  : Liên hệ
512Gb Grey LL   : Liên hệ
512Gb Gold LL   : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 Pro Max
(Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green)
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Green LL : 25.679.000 VND
64Gb Gold LL    : 25.679.000 VND
64Gb Gray LL    : 24.979.000 VND
64Gb Siver LL    : 25.179.000 VND

256Gb Green CPO/LL : 25.179.000 VND
256Gb Gold CPO/LL    : 25.179.000 VND
256Gb Gray CPO/LL    : 24.179.000 VND
256Gb Silver CPO/LL   : 24.979.000 VND

512Gb Green LL  : Liên hệ
512Gb Gold LL     : Liên hệ
512Gb Gray LL     : Liên hệ
512Gb Silver LL    : Liên hệ

*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 – 2020
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Red LL       : 15.579.000 VND
 64Gb Yellow LL    : 15.579.000 VND
 64Gb Black LL      : 15.479.000 VND
 64Gb Purple LL    : 15.179.000 VND
 64Gb Mint LL        : 15.579.000 VND 
64Gb White LL   : 15.579.000 VND


128Gb Red LL      : 16.579.000 VND
128Gb Black LL    : 16.579.000 VND
128Gb Yellow LL  : 16.579.000 VND
128Gb Purple LL  : 16.479.000 VND
128Gb White LL   : 16.679.000 VND
128Gb Mint LL      : 16.579.000 VND

*** Phiên bản 256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone 11 – 2020
(Yellow, White, Red, Black, Purple, Green) 
Phiên bản VN/A (Việt Nam) 

64Gb Red VN       : 14.179.000 VND
 64Gb Yellow VN    : 14.379.000 VND
 64Gb Black VN      : 14.679.000 VND
 64Gb Purple VN    : 14.479.000 VND
 64Gb Mint VN        : 14.379.000 VND 
64Gb White 
VN   : 14.379.000 VND


128Gb Red VN      : 15.179.000 VND
128Gb Black VN    : 15.579.000 VND
128Gb Yellow VN  : 15.579.000 VND
128Gb Purple VN  : 15.679.000 VND
128Gb White VN   : 15.679.000 VND
128Gb Mint VN      : 15.679.000 VND

*** Phiên bản 256Gb: Vui lòng liên hệ
*** Phiên bản ZA/A (HongKong) – 2 sim vật lý: Vui lòng liên hệ.

iPhone XS 
(
Space Gray, Silver, Gold
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : Liên hệ
64Gb Silver LL  : Liên hệ
64Gb Gold LL   : Liên hệ

256Gb Black LL  : Liên hệ
256Gb Silver LL : Liên hệ
256Gb Gold LL  : Liên hệ

*** Phiên bản 512Gb: Vui lòng liên hệ

iPhone SE 2020 
(
Space Gray, Silver, Red
Phiên bản LL/A (Mỹ) 

64Gb Black LL  : 9.979.000 VND
64Gb Silver LL  : 10.079.000 VND
64Gb Red LL   : 10.079.000 VND

128Gb Black LL  : 12.279.000 VND
128Gb Silver LL : 12.379.000 VND
128Gb Red LL  : 12.179.000 VND

256Gb Black LL  : Liên Hệ
256Gb Silver LL : Liên Hệ
256Gb Red LL  : Liên Hệ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial