Hexa – Chuyên Táo

Apple  Watch Series 7 – GPS  Sport Loop

41mm LL/A – Sport Band – Đen: 10.079.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Trắng: 10.279.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Xanh lá: 9.779.000 VND
 41mm LL/A – Sport Band – Xanh dương: 10.179.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Đỏ: 9.879.000 VND
45mm LL/A – Sport Band – Đen: 11.179.000 VND

45mm LL/A – Sport Band – Trắng: 11.179
45mm LL/A – Sport Band – Xanh lá: 11.279
45mm LL/A – Sport Band – Xanh dương: 11.179
45mm LL/A – Sport Band – Đỏ: 10.979
*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 7 – GPS + LTE – Sport Loop

41mm LL/A – Sport Band – Đen: 11.279.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Trắng: 11.279.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Xanh lá: 10.979.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Xanh dương: 11.379.000 VND
41mm LL/A – Sport Band – Đỏ: 11.379.000 VND

41mm VN/A – Sport Band – Đen: 13.179.000 VND
41mm VN/A – Sport Band – Trắng: 13.279.000 VND
41mm VN/A – Sport Band – Xanh lá: 13.279.000 VND
41mm VN/A – Sport Band – Xanh dương: 13.279.000 VND
41mm VN/A – Sport Band – Đỏ: 13.179.000 VND
*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 6 – GPS – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold,Red,Blue)

40mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ
40mm Red Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Blue Sport Loop : Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ
44mm Red Sport Loop: Vui lòng liên hệ
44mm Blue Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 6 – GPS  + LTE– Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold,Red,Blue)

40mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ
40mm Red Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Blue Sport Loop : Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop :Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ
44mm Red Sport Loop: Vui lòng liên hệ
44mm Blue Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 6 – Stainless Steel
GPS+LTE – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

40mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 6 – Stainless Steel
– GPS 
 + LTE– Milanese Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

40mm Silver Sport Loop: Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop: Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series SE – GPS – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

40mm Silver Sport Loop : 7.179.000 VND
40mm Gray Sport Loop : 7.379.000 VND
40mm Gold Sport Loop: 7.679.000 VND

44mm Silver Sport Loop : 7.979.000 VND
44mm Gray Sport Loop : 7.979.000 VND
44mm Gold Sport Loop: 7.279.000 VND

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series SE – GPS + LTE – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

40mm Silver Sport Loop : 7.879.000 VND
40mm Gray Sport Loop : 7.979.000 VND
40mm Gold Sport Loop: 7.979.000 VND

44mm Silver Sport Loop : 8.279.000 VND
44mm Gray Sport Loop : 8.279.000 VND
44mm Gold Sport Loop: 7.979.000 VND

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 5 – GPS – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

40mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 5 – GPS + LTE – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

 

40mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
40mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

44mm Silver Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gray Sport Loop : Vui lòng liên hệ
44mm Gold Sport Loop: Vui lòng liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 3 – GPS – Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

38mm Silver Sport Loop : 5.279.000 VND
38mm Gray Sport Loop : 5.179.000 VND

42mm Silver Sport Loop : 5.779.000 VND
42mm Gray Sport Loop : 5.979.000 VND

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Apple Watch Series 3 – GPS + LTE- Sport Loop
(Space Gray, Silver, Gold)

38mm Silver Sport Loop : 5.779.000 VND
38mm Gray Sport Loop : 5.779.000 VND

42mm Silver Sport Loop : 6.279.000 VND
42mm Gray Sport Loop : 6.279.000 VND

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial