Hexa – Chuyên Táo

iMac 4.5K 24-inch 2021 – M1

iMac 24 inch 2021  – M1 /8G/256GB: Liên hệ
iMac 24 inch 2021  – M1 /8G/256GB: Liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac 4.5K 24-inch 2021 – M1

iMac 24 inch 2021  – M1 /8G/256GB: Liên hệ
iMac 24 inch 2021  – M1 /8G/256GB: Liên hệ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac
( 27 ” 2020)

iMac 27 inch Retina 5K 2020 (MXWT2) – I5 3.1/8G/256GB: 40.000.000 đ
iMac 27 inch Retina 5K 2020 (MXWU2) – I5 3.3/8G/512GB: 45.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac 
( 21.5 ” 2020)

iMac 21.5 inch Retina 5K 2020 (MHK23) – I3 3.6/8G/256GB: 34.500.000 đ
iMac 27 inch Retina 5K 2020 (MHK03) – I5 2.3/8G/1T: 28.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac
( 27 ” 2019)

iMac 27 inch Retina 5K 2019 (MRQY2) – I5 3.0/8G/1T: 35.000.000 đ
iMac 27 inch Retina 5K 2019 (MRR02) – I5 3.1/8G/1T: 40.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac 
( 21.5 ” 2019)

iMac 21 inch Retina 4K 2019 (MRT32) – I3 3.6/8G/1T: 30.000.000 đ
iMac 21 inch Retina 4K 2019 (MRT42) – I5 3.0/8G/1T: 46.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac 
( 27 ” 2017)

iMac 27 inch Retina 4K 2019 (MNE92) – I5 3.4/8G/1T: 42.000.000 đ
iMac 27 inch Retina 4K 2019 (MNEA2) – I5 3.5/8G/1T: 45.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

iMac 
( 21 ” 2017)

iMac 21 inch Retina 4K 2019 (MMQA2) – I5 2.3/8G/1T: 26.000.000 đ
iMac 21 inch Retina 4K 2019 (MNDY2) – I5 3.0/8G/1T: 30.000.000 đ

*** Phiên bản khác: Vui lòng liên hệ.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial