Hexa Apple Store

Với những cải tiến không ngừng, Apple luôn lắng nghe & mang đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất.

Hãy chọn ngay cho mình một chiếc iPhone hoàn toàn mới với những màu sắc ưa thích tại Hexa.

iPhone XS

iPhone XS (Space Gray, Silver, Gold)

Mac Center
iPhone XS Max

iPhone XS Max (Space Gray, Silver, Gold)

Mac Center

64GB - Black: 20.500.000 VNĐ

64GB - Silver: 20.700.000 VNĐ 

64GB - Gold: 20.900.000 VNĐ

—————

256GB - Black: 22.100.000 VNĐ

256GB - Silver: 22.300.000 VNĐ

256GB - Gold: 22.500.000 VNĐ

—————

512GB - Black: Liên Hệ

512GB - Silver: Liên Hệ

512GB - Gold: Liên Hệ

 

64GB (Space Gray): 21.500.000 vnđ

64GB (Silver): 21.900.000 vnđ

iPhone XR Black White Blue

iPhone XR (Black, White, Blue)

iPhone XR Yellow Coral Red

iPhone XR (Yellow, Coral, Red)

Mac Center

64GB: 15.500.000 vnđ

128GB: 16.500.000 vnđ

64GB (Gold): 22.900.000 vnđ

256GB (Space Gray): 22.500.000 vnđ

256GB (Silver): 22.900.000 vnđ

256GB (Gold): 23.800.000 vnđ

512GB (Space Gray): Liên Hệ

512GB (Silver): Liên Hệ

512GB (Gold): Liên Hệ

** Các phiên bản mã HongKong 2 sim (+ 800.000VND)

256GB: 17.500.000 vnđ

64GB: 15.500.000 vnđ

128GB: 16.500.000 vnđ

256GB: 17.500.000 vnđ

Apple Watch Series 4
Airpods
iPad Pro 2018

Airpods

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max - Máy Mỹ (LL/A) 

(Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray)

64Gb - Green : 28.000.000 VND
64Gb - Gold : 28.200.000 VND
64Gb - Gray : 27.600.000 VND
64Gb - Siver : 28.000.000 VND
—————
256Gb - Green : 31.200.000 VND
256Gb - Gold : 31.200.000 VND
256Gb - Gray : 31.000.000 VND
256Gb - Silver : 31.000.000 VND
———
512Gb - Green : Liên Hệ
512Gb - Gold : Liên Hệ
512Gb - Gray : Liên Hệ
512Gb - Silver : Liên Hệ

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max - Hong Kong (ZA/A) - 2 sim vật lý

(Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray)

64Gb (ZA/A) - Green : 29.200.000 VND
64Gb (ZA/A) - Gold : 28.400.000 VND
64Gb (ZA/A) - Gray : 28.0000.000 VND
64Gb (ZA/A) - Siver : 28.400.000 VND
—————
256Gb (ZA/A) - Green : 33.000.000 VND
256Gb (ZA/A) - Gold : 32.400.000 VND
256Gb (ZA/A) - Gray : 32.000.000 VND
256Gb (ZA/A) - Silver : 32.400.000 VND
———
512Gb (ZA/A) - Green : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Gold : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Gray : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Silver : Liên Hệ

iPhone 11 Pro - Máy Mỹ (LL/A) 

(Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray)

64Gb - Green : 26.000.000 VND
64Gb - Gold : 25.400.000 VND
64Gb - Gray : 25.400.000 VND
64Gb - Siver : 25.400.000 VND
—————
256Gb - Green : 30.000.000 VND
256Gb - Gold : 29.400.000 VND
256Gb - Gray : 29.400.000 VND
256Gb - Silver : 29.400.000 VND
———
512Gb - Green : Liên Hệ
512Gb - Gold : Liên Hệ
512Gb - Gray : Liên Hệ
512Gb - Silver : Liên Hệ

iPhone XS
iPhone XS

iPhone 11 Pro - Hong Kong (ZA/A) - 2 Sim vật lý

(Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray)

64Gb (ZA/A) - Green : 26.600.000 VND
64Gb (ZA/A) - Gold : 26.400.000 VND
64Gb (ZA/A) - Gray : 26.400.000 VND
64Gb (ZA/A) - Siver : 26.400.000 VND
—————
256Gb (ZA/A) - Green : 30.000.000 VND
256Gb (ZA/A) - Gold : 30.000.000 VND
256Gb (ZA/A) - Gray : 30.000.000 VND
256Gb (ZA/A) - Silver : 30.000.000 VND
———
512Gb (ZA/A) - Green : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Gold : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Gray : Liên Hệ
512Gb (ZA/A) - Silver : Liên Hệ

Mac Center
Mac Center
iPhone XS

iPhone 11 - Máy Mỹ (LL/A) 

(Black/White/Yellow/Red/Purple/Green)


 64Gb - Black: 18.500.000 VNĐ
 64Gb - White: 18.500.000 VNĐ
64Gb Yellow: 18.500.000 VNĐ
64Gb Red: 18.500.000 VNĐ
64Gb Purple: 18.500.000 VNĐ
64Gb Green: 18.700.000 VNĐ
—————

128Gb - Black: 19.500.000 VNĐ
 128Gb - White: 19.500.000 VNĐ
128Gb Yellow: 19.500.000 VNĐ
128Gb Red: 19.500.000 VNĐ
128Gb Purple: 19.500.000 VNĐ
128Gb Green: 19.500.000 VNĐ
—————
Phiên bản 256Gb: Full màu:+ thêm 2.5 triệu

iPhone 11 - Máy Hong Kong (ZA/A) - 2 Sim vật lý

(Black/White/Yellow/Red/Purple/Green)


 64Gb - Black: 19.300.000 VNĐ
 64Gb - White: 19.300.000 VNĐ
64Gb Yellow: 19.300.000 VNĐ
64Gb Red: 19.300.000 VNĐ
64Gb Purple: 19.300.000 VNĐ
64Gb Green: 19.300.000 VNĐ
—————

128Gb - Black: 20.700.000 VNĐ
 128Gb - White: 20.700.000 VNĐ
128Gb Yellow: 20.700.000 VNĐ
128Gb Red: 20.700.000 VNĐ
128Gb Purple: 20.500.000 VNĐ
128Gb Green: 20.700.000 VNĐ
—————
Phiên bản 256Gb: Full màu:+ thêm 2.5 triệu

iPhone XS
Mac Center
Mac Center
Mac Center
Mac Center
Mac Center