Hexa Apple Store

Mỏng hơn, nhẹ hơn... cùng nhiều màu sắc tuyệt vời hơn từ Apple.

Giá: Liên hệ

MacBook Air MQD32

1.8GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 1600Mhz Memory

128 of SSD Storage

Intel HD Graphics 6000

2 x ports USB, 1 x port ThunderBolt 2

Giá: Liên hệ

MacBook Air MQD42

1.8GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 1600Mhz Memory

256 of SSD Storage

Intel HD Graphics 6000

2 x ports USB, 1 x port ThunderBolt 2

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Space Gray
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

128GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Silver
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

128GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Gold
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

128GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Space Gray
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

256GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Silver
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

256GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3

Giá: Liên hệ

MacBook Air 2018 Gold
Mac Center

1.6GHz Intel Core i5 Dual-core

8GB 2133MHz LPDDR3 memory

256GB SSD storage

Intel UHD Graphics 617

Touch ID, 2 x ports Thunderbolt 3