Hexa Apple Store
MacBook Air
MacBook Pro
iPhone
Apple iPad Mini
Apple Watch

SẢN PHẨM

DUNG LƯỢNG

(Gb)

TÌNH TRẠNG

GIÁ BÁN

(VND)

iPad Pro 10.5 Wifi - 4G

Black/Silver/Gold/Rose

64

LL, Likenew 99%

13,000,000

Black/Silver/Gold/Rose

256

LL, Likenew 99%

16,000,000

iPad Pro 10.5 Wifi

Black/Silver/Gold/Rose

64

LL, Likenew 99%

12,200,000

Black/Silver/Gold/Rose

256

LL, Likenew 99%

14,700,000

iPad Pro 9.7 Wifi - 4G

Black/Silver/Gold/Rose

32

LL, Likenew 99%

9,500,000

Black/Silver/Gold/Rose

128

LL, Likenew 99%

11,400,000

iPad Pro 9.7-Wifi

Black/Silver/Gold/Rose

32

LL, Likenew 99%

8,500,000

Black/Silver/Gold/Rose

128

LL, Likenew 99%

10,700,000

iPad Gen 6 2018 Wifi - 4G

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

8,500,000

Black/Silver/Gold

128

LL, Likenew 99%

11,000,000

iPad Gen 6 2018 Wifi

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

7,500,000

Black/Silver/Gold

128

LL, Likenew 99%

10,000,000

iPad Gen 5 2017 Wifi - 4G

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

7,200,000

Black/Silver/Gold

128

LL, Likenew 99%

9,200,000

iPad Gen 5 2017-Wifi

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

6,000,000

Black/Silver/Gold

128

LL, Likenew 99%

8,200,000

iPad Air 2 Wifi - 4G

Black/Silver

16

LL, Likenew 99%

5,800,000

Black/Silver

32

LL, Likenew 99%

7,500,000

Black/Silver

64

LL, Likenew 99%

7,800,000

iPad Air 1 Wifi - 4G

Black/Silver

16

LL, Likenew 99%

4,900,000

Black/Silver

32

LL, Likenew 99%

5,500,000

Black/Silver

64

LL, Likenew 99%

6,200,000

iPad mini 4-4G

Black/Silver/Gold

16

LL, Likenew 99%

6,900,000

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

7,800,000

Black/Silver/Gold

64

LL, Likenew 99%

8,600,000

iPad mini 3-4G

Black/Silver/Gold

16

LL, Likenew 99%

5,300,000

Black/Silver/Gold

32

LL, Likenew 99%

6,000,000

Black/Silver/Gold

64

LL, Likenew 99%

6,900,000